Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület Horgászrendje.

Érvényes: 2019.02.26-tól visszavonásig.

Az egyesület víztározóin horgászni, csak a horgászatra vonatkozó jogszabályok és előírások, valamint az Országos és a helyi Horgászrendben meghatározott szabályok betartásával lehet!

 1. A Víztározón az horgászhat, aki a jogszabályokban meghatározott érvényes horgászatra jogosító horgász okmányokkal rendelkezik, azokat a személyét azonosító fényképes okmánnyal együtt a horgászat ideje alatt magánál tartja, továbbá rendelkezik 1-l db merítőhálóval, haltartóval, mérőeszközökkel – hossz és súly - valamint golyóstollal és a halak partra történő emelését követő halvédelmi eszközzel (pontymatrac, pontypaplan). A 15 év alatti gyermek horgászok csak felnőtt kísérő felügyelete mellett horgászhatnak a Víztározókon. Az egyesület horgászati hasznosításában lévő víztározókra rendszeresített, gyermek éves területi jeggyel méretkorlátozás alá tartozó békés halat foghatnak, az abban meghatározottak szerint.

 2. A Víztározó területén kempingezni, kutyával tartózkodni, továbbá a tóban fürödni, csónakból, valamint lékről horgászni szigorúan TILOS! Az éjszakai horgászatok során, este 20,00-tól másnap reggel 08,00-ig maximum 2 személyes sátor állítása engedélyezett úgy, hogy a horgászkészségek és a sátor közötti – terület - vízpart átjárhatóságát nem akadályozhatja.

 3. A fajlagos tilalmi időszakokban a horgász egyesület által táblákkal kijelölt ívási területeken minden halfogási tevékenység TILOS és annak megkísérlése – horgászkészséggel történő ott tartózkodás – is jogosulatlan horgászatnak minősül! A völgyzárógát és a befolyó mindkét oldalán, a táblákkal kijelölt területen – minimum 50 méteren belül - egész évben horgászni tilos!

 4. A horgászhelyek tisztaságáért és bárminemű rendellenességéért (pl.: szemét, vagy több horgászeszköz használata, stb.) az ott horgászó személy felel. A horgászat megkezdése előtt a horgászhely tisztaságát meg kell teremteni, a képződő hulladékot a horgász köteles magával elvinni. Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, csak annak megszüntetése után lehet megkezdeni a horgászatot! Aki szemetes helyen horgászik, vagy a szemetet a horgászat befejezésekor otthagyja, az ellen a halőrnek fegyelmi feljelentést kell tennie, egyidejűleg a területi engedélyét az ügy lezárásáig be kell vonnia! Tüzet rakni csak a következők szerint szabad: a Víztározón az arra kialakított tűzrakó helyeken, - a Juhász-háznál lévő kivételével - az egyesület hivatásos halászati őreitől előzetesen beszerzett írásos engedély alapján lehet! A Juhász-háznál lévő tűzrakó helyre engedélyt az Elnök adhat. A tűzrakó hely rendeltetés szerinti használatáért, valamint azt követően, annak tiszta, rendezett vissza hagyásáért az engedéllyel rendelkező személy a felelős!

 5. A Víztározónál lévő horgászok – és kísérőik – a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának, nyugalmának és pihenésének megzavarására a hangos zenehallgatás, az ittasan való hangoskodás, trágár szavak kiabálása, az elektromos kapásjelző erős hangú használata és egyéb indokolatlan zaj okozása. Aki e negatív magatartást elköveti, vagy a vele ott tartózkodó kísérő(k) ugyan ezt cselekszi(k), a halőr felszólítására el kell hagynia a víztározó területét, ugyan akkor a horgásszal szemben kezdeményezni kell a fegyelmi felelősségre vonást!

 6. A Víztározó területén valamennyi horgászmódszer megengedett (úszózás, fenekezés, pergetés, tapogatás), de a ragadozó halak fajlagos tilalmának időszakában és a ponty telepítését követő tilalmi időben, a pergetés TILOS! Amennyiben a KH Halászati Főfelügyelője a ponty fajlagos tilalmát az egyesület kérésére feloldja, akkor csak a kijelölt ívási területeken tilos a horgászat bármilyen módszere. A víztározók területén egész évben a halradar és etetőhajó használata TILOS! Az egy időben használható horgászbotok, valamint az azon lévő horgok számát kettő-kettő darabban határozzuk meg. Külön horgász készségnek minősül a spiccbot.

 7. A vendéghorgászok a hét bármely napjára válthatnak napijegyet, kivéve, ha azt a HE Elnöksége által közzé tett értesítésben esetileg, időlegesen korlátozza! Az éjszakai horgászatra külön napijegyet kell váltani. Az éjszakai horgászatra váltott napijegy este 18,00-tól következő nap reggel 06,00-ig érvényes, melynek időtartamában az engedélyezett napi kvóta mennyisége zsákmányolható.

 8. Mindkét víztározó kerítéssel körbe határolt területére, a horgászati idő kezdetét megelőzően 30 perccel korábban lehet csak belépni. A horgászati idő végét követő 30 percen belül az előzőekben leírt területet el kell hagynia a horgásznak.

 9. Horgászati idők:

  Január
  07-16 óráig
  Április
  05-20 óráig
  Július
  04-22 óráig
  Október
  06-19 óráig
  Február
  07-17 óráig
  Május
  04-22 óráig
  Augusztus
  04-22 óráig
  November
  06-17 óráig
  Március
  06-18 óráig
  Június
  04-22 óráig
  Szeptember
  05-21 óráig
  December
  07-16 óráig
 10. Egyesületi „Területi jeggyel” rendelkezők részére a víztározókon az éves, a heti és a napi szinten fogható méretkorlátozás alá tartozó halak mennyiségét a következőkben határozzuk meg:
  Éves szinten zsákmányolható hal mennyisége:
  Felnőttek részére: Pontyból maximum 70 kg-t. Ragadozó halból 20 db-t. Amurból 10 db-t.
  IFI, kedvezményezett, nyugdíjas részére: Pontyból 35 kg-t. Ragadozó halból 10 db-t. Amurból 5 db-t.

  Heti szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Felnőttek részére: 6 db, melyből maximum 3 db lehet ragadozó.

  IFI, kedvezményezett, nyugdíjas: 4 db, melyből maximum 2 db lehet ragadozó.

  Napi szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Felnőtt részére: 3 db, melyből 2 db lehet ragadozó.

  IFI, kedvezményezett, nyugdíjas részére: 2 db, melyből 1 db lehet ragadozó.

  Felnőtt vendég és napijegyes részére: 2 db.

  IFI vendég és napijegyes részére: 1 db.

 11. Alkalmanként egyéb őshonos (dévérkeszeg) halból 2 (kettő) kg-ot és idegenhonos halfajokból 2 (kettő) kg fogható. Aki az egyéb halból, vagy a méretkorlátozás alá eső nemes halból – legyen az békés vagy ragadozó hal - az engedélyezett napi mennyiséget zsákmányul ejtette, arra a továbbiakban nem horgászhat! Horogra kívülről akadt halat megtartani, illetve a kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni TILOS! A zsákmányul ejtet hal mért súlyát – egytizedes pontossággal (pl: 0,8; 1,4; 2,0;) – a horgászat folytatását megelőzően a „Fogási naplóba” be kell írni, az abban meghatározottak szerint! A Fogási naplóba történt beírásokon, csak a hivatásos halászati őr eszközölhet javítást, melynek megtörténtét aláírásával kell igazolnia! A már bejegyzett adatokon, a horgász által történő bárminemű javítást, bejegyzés átírását, olvashatatlan firkálást eszközölni TILOS! Az éves fogási kvóta túllépése, vagy az előzőekben leírtak megszegése fegyelmi eljárást von maga után! Vendég horgászként, illetve a HENOSZ által kiadott „Megyei területi horgászengedély”-el és ehhez tartozó érvényes „Tisztségviselői Igazolvány”-al rendelkező horgászok, a horgászat megkezdése előtt, a garázsnál elhelyezet „Beíró füzet”-ben, illet a Halőr háznál kötelesek magukat regisztrálni, annak befejezésekor a fogási eredményt beírni! Ennek elmulasztása esetén, a halőr felszólítására a horgászatot be kell fejezni, a tározó területét el kell hagyni!

 12. A tavakban lévő nagyméretű ivarérett pontyok védelme érdekében, a kifogott 55 cm hosszúságú vagy azt meghaladó egyedeket vissza kell helyezni az élő környezetükbe, vagyis nem vihetőek el! A kifogott zsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyről elvinni, vagy más személlyel elszállítatni TILOS!

 13. a) Éjszakai horgászat kezdetének idejét és helyét a vezetőség határozza meg évente. A háziverseny napjától, szeptember hónap utolsó szombatjáig, váltott hétvégeken, szombatról vasárnapra virradóra engedélyezett mindkét víztározón. Napkelte előtt, napnyugta után, valamint éjszakai horgászat ideje alatt napnyugtától-napkeltéig – az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzé tett idővel megegyezően - a horgászhelyeket folyamatosan, jól láthatóan fehér fénnyel ki kell világítani. A horgászhely kivilágításának hiánya, vagy folyamatosságának megszűnése esetén a horgászatot be kell fejezni, tovább nem folytatható!

  b) Lehetőség van a víztározókon horgászati időn kívüli horgászatra, térítés ellenében (2.500 Ft/fő/éjszaka). Ennek feltételei: a tervezett horgászatot megelőző öt nappal korábban előzetes bejelentést kell tenni az adott horgászmesternél, minimum 2 fő bejelentkezése szükséges. A csoportnak minimum 7.500Ft befizetése kötelező (szükséges). Amennyiben az előzetes bejelentkezés, és az adott napi „horgászati időn túli” horgászat kezdetéig nem jelentkezik 3. résztvevő, a fennmaradó 2.500 Ft az előzetesen bejelentkezett 2 horgászt terheli. Ezen horgászat ideje alatt, kifogott halat megtartani, illetve időlegesen bármilyen halat (TILOS, nagytestű pontyot) pontyzsákba, haltartóba tenni TILOS. Ez alól kivétel a harcsa, a horgászrendben meghatározott feltételek mellett. Külsős horgászok esetében, a horgászat megkezdésének napjára napijegyet kötelesek váltani, valamint a kiegészítő éjszakai napijegy másnap reggel 06:00-ig érvényes. További információ

 14. Nagy figyelmet kell fordítani a Víztározó tisztaságára és élővilágára, kiemelten a horgászat során a vízbe bejuttatott csalianyag minőségére és mennyiségére.

 15. A horgász köteles a hivatásos és társadalmi halőr felszólítására a személyét azonosító fényképes igazolványát, az egységes horgász okmányát, a fogási naplóját és a zsákmányolt halakat bemutatni. A halőr feladata teljesítése során, közfeladatot ellátó személynek minősül! Szabálytalanság észlelése esetén a halőr a víztározó területén köteles intézkedni! A halőr, illetve a társadalmi halőr a tározó területén jogosult a horgászok gépjárműveinek megállítására, azok átvizsgálására az ellenőrző tevékenysége során! Annak megtagadása vagy akadályozása fegyelmi eljárást von maga után! Azon egyesületi taggal, akit a halászati őr az előírások megszegéséért feljelent, hagyassa abba a horgászatot, a feljelentés elkészültével egyidejűleg vonja be a területi engedélyét és kötelezze őt a tározó területének elhagyására. Az okmányokat adja át az egyesület Elnökének további intézkedés végett. Az okmány a FB jogerős határozatának meghozataláig kerül bevonásra. Nevezett horgász ezen időtartamban nem látogathatja az egyesület víztározóit, rendezvényeit! Napijegyes vagy vendéghorgász feljelentése esetén szólítsa fel az érintettet a horgászat azonnali befejezésére, majd a feljelentés elkészültét követően, kötelezze őt a víztározó területének elhagyására.

 16. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az egyesület Elnökségét, hogy jogszabályi és havária helyzet esetében évközben módosítást eszközöljön a horgászrenden a soron következő Küldöttgyűlésig.

 17. A spiccbottal történő csalihal fogás és a nagyméretű ragadozó hal kivételével, minden megakasztott halat meg kell meríteni a merítőhálóval és csak azt követően lehet a vízből kiemelni!

 18. A Komra-völgyi víztározó területén gépjárművel történő bent parkolás nem engedélyezett, kivéve a műút jobb oldalán kialakított ”kiálló parkolók”-ban elhelyezett gépkocsik, ill. az ÉRV Zrt és az egyesület által együttesen kiadott engedéllyel rendelkezők esetében! A gépkocsival történő behajtás engedélyezett a horgászfelszerelés ki és bepakolásának időtartamára, de a „kiálló parkolók” megteltét követően, ki kell állni a két bejáratnál lévő külső parkolókba! Gépjárművel a víztározók gátjaira felhajtani, azokon áthajtani tilos! Azon egyesületi tag, aki a völgyzárógátra felhajt, vagy azon áthajt, illetve akit a halőrök második alkalommal is szabálytalan parkolásért írásban figyelmeztetnek, a területi jegyüket a FB három hónap időtartamra bevonja. Ezen szabálytalanságot elkövető napijegyes, ill. vendég horgászt három hónapra a víztározókról az egyesület Elnöksége határozattal kitiltja.

 19. A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos károkozásért, valamint az egyesület irányába anyagi felelősséggel tartozik a gondatlan károkozásért! A Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület, mint jogi személy, az általa kezelt víztározók területén bekövetkezett balesetért és kárért felelősséget nem vállal!

 20. Jelen horgászrend és a vonatkozó jogszabályok megismerése, betartása minden horgász kötelessége. A horgászrend megszegőivel szemben az egyesület Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat előírásaiban foglaltak alapján fegyelmi eljárást kezdeményez.

 

Jelen Horgászrendet a Küldöttgyűlés 2017. február 26-n fogadta el, illetve a Küldöttgyűlés 2020.02.09-én módosította!

KHHE Elnöksége.

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu