A helyi horgászrendben meghatározottak alapján egész évben TILOS a csuka megtartása!
A ponty legnagyobb megtartható mérete 50cm!

 A KOMRAI-HASZNOSI HORGÁSZEGYESÜLET

 meghirdeti a

III. NYÁRI

 PONTY- ÉS AMURFOGÓ CSAPATVERSENYT

 

A verseny helyszíne:

KOMRAVÖLGYI-VÍZTÁROZÓ (Mihálygerge)

A verseny ideje: 

2024. Július 04. 1200– tól Július 07.  1200 –ig

Résztvevők:

maximum 30 csapat (6 szektorra osztva), csapatonként 2 fő

Nevezési díj:

Csapatonként 50.000,-Ft

( A nevezési díj tartalmaz a szombati  napra egy-egy adag  meleg ételt a csapattagok részére)

Nevezni lehet: 

Alkotmány úti horgászboltban Szilágyi Szabolcsnál személyesen

a nevezési díj egyidejű befizetése mellett

információ telefon: 06 30 390 4950

Értékelés:

Fogott összsúly alapján (azonos súlynál a több fogott darab nyer)

Díjazás:

Szektor I. helyezett csapatok (2-2 fő)

Legnagyobb kifogott ponty (1 fő)

Legnagyobb kifogott amur (1 fő)

Nevezés:

2024.04.07. vasárnap. 08.00 órától 11:00 óráig.

 

A VERSENY NEVEZÉSI RENDJE, HELYSZÍNE, SORSOLÁS:

 • Minden csapat 2 főből áll, korra és nemre való tekintet nélkül.
 • A nevezés csak a nevezési díj, jelentkezéssel egyidejű befizetése esetén érvényes
 • A verseny helyszíne a Komrai - Hasznosi HE. horgászati hasznosításában lévő „Komravölgyi Víztározó
 • A tározón belüli horgászhelyek kialakítása a nevezés lezárásáig összegyűjtött információk alapján a verseny szervezőinek hatásköre. A horgászhelyek szakaszainak kijelölése (mely az időjárási viszonyoktól függően megváltozhat) a nyílt nevezési határidő lezárásáig megtörténik. A verseny tervezett szakasza a műút felőli oldal a befolyótól a gátig, és az Egyházasgergei oldal gáti szakasza az első öbölig.
 • A nem versenyző horgászok a verseny kezdeti napján 0400 órától a verseny befejező napján 1600 óráig csak a tározó túlsó oldalán, az első öböltől horgászhatnak.
 • A csapatok a nevezés sorrendjében kihúzzák a horgászhely számát, minden csapatnak lehetősége van az elsőre kihúzott horgászhely helyett egy alkalommal újat húzni. Viszont a másodjára kihúzott horgászhely kötelezően elfogadandó. Az elsőnek kihúzott horgászhellyel sem cserélhető!
 • A korai kezdési időpontra tekintettel elegendő a csapat egyik tagjának jelenléte a sorsoláson.

A NYÁRI KUPA VERSENYSZABÁLYAI:

 • Minden versenyző köteles betartani az éppen hatályban lévő MOHOSZ szabályozást.
 • A verseny kezdetét és a befejezést is kettő dudaszó jelzi.
 • A verseny ideje alatt csapatónként 4 horgászbot egyidejű használata engedélyezett, botonként 1-1 egyágú horoggal. Horgászni fenekező, úszós, vagy feeder módszerrel lehet. A horgászhelyen bármennyi horgászkészség előkészítve, felcsalizva tárolható, minimum öt méterre a víz szélétől.
 • A verseny ideje alatt külső segítség igénybevétele TILOS! Horgászatra csak a felkészülési idő alatt a horgászhelyre bevitt felszerelés és csali használható. Ennek kiegészítése, vagy pótlása a verseny ideje alatt nem megengedett.
 • Etetés a verseny ideje alatt végig engedélyezett. A verseny ideje alatt bármilyen etetőanyag (csonti, giliszta, szemes takarmány, etető keverék, bojli, stb.) használható az ésszerűség és a környezetvédelmi normák figyelembevételével. Az etetésnél a dobócső, a csúzli, a rakéta, a parittya és a katapult használata, valamint minden tisztán fizikai erőn és ügyességen alapuló egyéb módszer engedélyezett; ugyanakkor minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata
 • Minden csapatnak rendelkeznie kell 2 db - legalább 2,5 méteres keretes haltartóval,
  2 db merítő szákkal, pontymatraccal, fertőtlenítő szerrel és pontyzsákkal a kifogott halak védelme érdekében. A verseny időtartama alatt ezeket szakszerűen használni kötelesek! A mérlegelés során a nem előírt haltartóban elhelyezett halak NEM kerülnek lemérésre!
 • A versenybe minden kifogott, és a mérlegelésig élve tartott ponty és amur mérettől függetlenül beleszámít, más egyéb hal nem. Egyéb hal megtartása azonnali kizárással jár!
 • A kifogott halakkal a lehető legkíméletesebb módon kell bánni. A mélyen akadt, vagy nehezen szabadítható horgot a halak kímélése érdekében erőszakkal kiszabadítani TILOS! Ilyen esetben a horogelőkét a lehető legrövidebbre el kell vágni! A megmerített halakat a vizes pontymatracra kell fektetni, majd a horogszabadítást és fertőtlenítést követően azonnal a haltartóba kell helyezni.


A kifogott, bármilyen hallal történő durva bánásmód a csapat azonnali kizárását vonja maga után!

 • A végeredménybe minden, a verseny lezárását jelző dudaszó megszólalásáig a haltartóba helyezett ponty, és amur beleszámít. A lezárást jelző dudaszó elhangzását követően a megakasztott, vagy éppen kimerített halat azonnal vissza kell engedni a vízbe, az mérlegelésre nem kerülhet.
 • Mérlegelés a fogások függvényében, de minden nap legalább reggel, napközben 1 alkalommal és este történik. A mérlegelést követően – a félreértések elkerülése végett – valamennyi kifogott halat a versenyzőknek azonnal vissza kell engedni a vízbe. Az elpusztult, vagy úszásra képtelen hal(ak) súlya a mérlegelés eredményéből dupla súllyal kerül levonásra.
 • A mérlegelés eredményét a szomszédos csapat egyik tagja ellenőrizheti és hitelesítheti!
 • Horgászni csak a kijelölt szektoron belül lehet. Amennyiben a megakasztott hal a fárasztás során a szomszédos szektorba átúszik, a fárasztás tovább folytatható, de szákolni csak saját szektoron belül szabad.
 • A SZOMSZÉDOS SZEKTOROKBAN HORGÁSZÓK ZAVARÁSA (KERESZTBE DOBÁLÁS, HANGOSKODÁS, KULTURÁLATLAN VISELKEDÉS STB) TILOS!
 • Sátor felállítása a verseny idejére, a kisorsolt horgászhely határain belül, a vízparttól minimum 5 méter távolságban engedélyezett. Ugyancsak engedélyezett a verseny időtartamára egyéb naptól, esőtől védő szerkezet (sörsátor, napernyő, ponyvasátor) felállítása is.
 • Étkezéshez zárt grillező, gázfőző használata engedélyezett, azonban

SZABADTŰZ RAKÁSA TILOS!

 • A kijelölt horgász helyet a verseny ideje alatt csak a természetes szükségletek végzésének időtartamára, ill. élelem kiosztásának idejére lehet elhagyni, de a csapat egy tagjának mindig a számukra kisorsolt horgászhelyen kell maradnia.
 • A verseny teljes időtartama alatt versenyiroda működik a Juhász-házban. Ide érkeznek be a fogási eredmények, esetleges panaszok, kifogások, egyéb bejelentések. Ugyancsak itt lehet rendkívüli esetben segítséget kérni (orvosi ellátást igénylő sérülés, nagyméretű /10 kg feletti/, vagy nagyobb mennyiségű /20 kg feletti/ fogás, stb.)
 • Bármilyen jellegű személyi sérülést a csapattárs haladéktalanul jelezni köteles a döntnök felé
 • A verseny ideje alatt a keletkezett szemetet az erre a célra átadott szemetes zsákba kell helyezni. A horgászhelyen szemetelni, szemetet otthagyni TILOS!
 • A verseny ideje alatt keletkezett szemetet mindenki köteles magával elvinni!
 • A versenyen résztvevők a verseny ideje alatt 4 kiépített WC-t használhatnak (a Juhász-háznál, a cseresnél, ill. a „Pilinyi-spiccen”, túloldali esőbeálló). Megkérünk minden résztvevőt, hogy a környező erdőt ilyen célra ne használják.
 • A horgászhelyeket az éjszakai horgászat időtartamára jól látható módon, fehér fényű lámpával meg kell világítani.
 • Felhívjuk minden versenyző és látogató figyelmét a kulturált viselkedés íratlan szabályainak betartására. Az ezeket megszegő csapat a további versenyzésből kizárható!
 • A verseny időtartama alatt az aktuális eredmények a Juhász-ház falán megtekinthetőek, ill. a technikai lehetőségek függvényében az egyesület honlapján rendszeresen frissítésre kerülnek.
 • A horgász helyet bármelyik csapattagnak elhagyni (a természetes szükségletek elvégzése és az ételosztás kivételével) csak a döntnök tudtával és beleegyezésével lehetséges, kivéve a közvetlenül szomszédos csapatokkal történő kapcsolattartást.

A verseny teljes időtartama alatt az országos horgászrend és helyi horgászrend rendelkezései érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a kifogott halak a mérlegelésig – kíméletes bánásmód mellett – a haltartó eszközökben eltarthatók!


A versenyszabályokat megsértő horgászt és csapatát a verseny döntnöke a további

versenyzésből kizárja!
Továbbá az egyesület későbbi rendezvényein, versenyein nem vehet részt!

 

A nevezési díj befizetésével a csapatok ezen versenyszabályzatot  magukra nézve kötelezően elismerik.

A verseny lebonyolítása:

- Gyülekező, regisztráció

július 04.

0800 -ig

- Sorszámhúzás, eligazítás

 

0800 -tól 0830 -ig

- Horgászhelyek kisorsolása

 

0830 -tól 0900 -ig

- Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre

 

0900-tól

- Etetés kezdete (egy dudaszó)

 

1100-tól

- Verseny kezdete (kettő dudaszó) (kettő dudaszó)

július 04.

1200

- Verseny zárása (kettő dudaszó)

július 07. 

1200

Kérjük mindazon sporttársakat, akik a rendezvény színvonalának    emeléséhez hozzá kívánnak járulni, felajánlásukat a HE Versenyfelelősénél tegyék meg. (tel.: 06-30-390-4950)

A HE Vezetősége minden nevezőnek eredményes versenyzést kíván!

Salgótarján, 2024. március.24.

Sporttársi üdvözlettel:

KHHE Elnöksége

 

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu