Az országos horgászrendnek megfelelően a tározókon kősüllő tilalom van érvényben. Ezért mindkét tározón a PERGETÉS TILOS!
A táblákkal kijelölt ívási területeken a tilos a horgászat 2021-05-03 - 2021-05-31 között!

 A KOMRAI-HASZNOSI HORGÁSZEGYESÜLET

 meghirdeti a

XV. PÜNKÖSDI KUPA

  PONTY- ÉS AMURFOGÓ CSAPATVERSENY - t

 A verseny helyszíne: KOMRAVÖLGYI-VÍZTÁROZÓ (Mihálygerge)

 

A verseny ideje:  2021. JÚNIUS 24. 12 00 – tól JÚNIUS 271200 –ig

Résztvevők:                 maximum 30 csapat, (vízállástól függően) csapatonként 2

                                               5 vagy 6 szektorra osztva (vízállástól függően)

           

 

Nevezési díj:               Csapatonként                 37.000,-Ft

(A nevezési díj két részletből áll: a verseny részvételi díja, és az önköltségi alapon a közösség ellátására összeadott étkezés díja. Az étkezést nem az egyesület biztosítja, hanem a részt vevők önkéntes alapon biztosítják az ellátást (főzést).

Nevezni lehet:            

Alkotmány úti horgászboltban (Telek Bálint) személyesen a nevezési díj egyidejű befizetése mellett
Az üzletben egyszerre csak egy vásárló-nevező tartózkodhat, maszk viselése kötelező!

információ telefon:  06-30-116-9335;

Értékelés:        Fogott összsúly alapján (azonos súlynál a több fogott darab nyer)

 

 

Díjazás:          Szektor I. helyezett csapatok (2-2 fő)

                   Legnagyobb kifogott ponty (1 fő)

                   Legnagyobb kifogott amur (1 fő)

 

 

Nevezés:          Egyesületi tagok részére : 2021.06.01 08:00 – tól
                  Nyílt nevezés 2021.06.03-tól telítődésig, vagy  2021.06.10-ig

 

 

 

A VERSENY NEVEZÉSI RENDJE, HELYSZÍNE, SORSOLÁS:

 

 • Minden csapat 2 főből áll, korra és nemre való tekintet nélkül.
 • A nevezés csak a nevezési díj, jelentkezéssel egyidejű befizetése esetén érvényes
 • A verseny helyszíne a Komrai Hasznosi HE. horgászati hasznosításában lévő „Komravölgyi Víztározó
 • A tározón belüli horgászhelyek kialakítása a nevezés lezárásáig összegyűjtött információk alapján a verseny szervezőinek hatásköre. A horgászhelyek szakaszainak kijelölése (mely az időjárási viszonyoktól függően megváltozhat) a nyílt nevezési határidő lezárásáig megtörténik. A verseny tervezett szakasza a műút felőli oldal a befolyótól a gátig, és  az Egyházasgergei oldal gáti szakasza az első öbölig.
 • A nem versenyző horgászok a verseny kezdeti napján 0400 órától a verseny befejező napján 1400 óráig csak a tározó túlsó oldalán, az első öböltől horgászhatnak.
 • A csapatok a nevezés sorrendjében kihúzzák a horgászhely számát.
 •  A korai kezdési időpontra tekintettel elegendő a csapat egyik tagjának jelenléte a sorsoláson.

A PÜNKÖSDI KUPA VERSENYSZABÁLYAI:

 • Minden versenyző köteles betartani az éppen hatályban lévő MOHOSZ szabályozást.
 • A verseny kezdetét és a befejezést is kettő dudaszó jelzi.
 • A verseny ideje alatt csapatonként 4 horgászbot egyidejű használata engedélyezett, botonként 1-1 egyágú horoggal. Horgászni fenekező, úszós, vagy feeder módszerrel lehet. A horgászhelyen bármennyi horgászkészség előkészítve, felcsalizva tárolható, minimum öt méterre a vízszélétől.
 • A verseny ideje alatt külső segítség igénybevétele TILOS! Horgászatra csak a felkészülési idő alatt a horgászhelyre bevitt felszerelés és csali használható. Ennek kiegészítése, vagy pótlása a verseny ideje alatt nem megengedett.
 • Etetés a verseny ideje alatt végig engedélyezett. A verseny ideje alatt bármilyen etetőanyag (csonti, giliszta, szemes takarmány, etető keverék, bojli, stb.) használható az ésszerűség és a környezetvédelmi normák figyelembe vételével. Az etetésnél a dobócső, a csúzli, a rakéta, a parittya és a katapult használata, valamint minden tisztán fizikai erőn és ügyességen alapuló egyéb módszer engedélyezett; ugyanakkor minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos.
 • Minden csapatnak rendelkeznie kell 2 db - legalább 2m hosszú-keretes haltartóval (pontyzsákokkal),
  2 db merítő szákkal, 2 db pontymatraccal és fertőtlenítő szerrel
  a kifogott halak védelme érdekében. A verseny időtartama alatt ezeket szakszerűen használni kötelesek!
 • A versenybe minden kifogott, és a mérlegelésig élve tartott ponty és amur mérettől függetlenül beleszámít, más egyéb hal nem. Egyéb hal megtartása azonnali kizárással jár!
 •  A kifogott halakkal a lehető legkíméletesebb módon kell bánni. A mélyen akadt, vagy nehezen kiszabadítható horgot a halak kímélése érdekében erőszakkal kiszabadítani TILOS! Ilyen esetben a horogelőkét a lehető legrövidebbre el kell vágni! A megmerített halakat a vizes pontymatracra kell fektetni, majd a horogszabadítást és fertőtlenítést követően azonnal a haltartóba kell helyezni.


A kifogott, bármilyen hallal történő durva bánásmód a csapat azonnali kizárását vonja maga után!

 • A végeredménybe minden, a verseny lezárását jelző dudaszó megszólalásáig a haltartóba helyezett ponty, és amur beleszámít. A lezárást jelző dudaszó elhangzását követően a megakasztott, vagy éppen kimerített halat azonnal vissza kell engedni a vízbe, az mérlegelésre nem kerülhet.
 • Mérlegelés a fogások függvényében, de minden nap legalább reggel, napközben 1 alkalommal és este történik. A mérlegelést követően – a félreértések elkerülése végett – valamennyi kifogott halat a versenyzőknek azonnal vissza kell engedni a vízbe. Az elpusztult, vagy úszásra képtelen hal(ak) súlya a mérlegelés eredményéből dupla súllyal kerül levonásra.
 • A mérlegelés eredményét a szomszédos csapat egyik tagja ellenőrizheti és hitelesítheti!
 • Horgászni csak a kijelölt szektoron belül lehet.  Amennyiben a megakasztott hal a fárasztás során a szomszédos szektorba átúszik, a fárasztás tovább folytatható, de szákolni csak saját szektoron belül szabad.
 • A SZOMSZÉDOS SZEKTOROKBAN HORGÁSZÓK ZAVARÁSA (KERESZTBE DOBÁLÁS, HANGOSKODÁS, KULTURÁLATLAN VISELKEDÉS STB) TILOS!
 • Sátor felállítása a verseny idejére, a kisorsolt horgászhely határain belül, a vízparttól minimum 5 méter távolságban engedélyezett. Ugyancsak engedélyezett a verseny időtartamára egyéb naptól, esőtől védő szerkezet (sörsátor, napernyő, ponyvasátor) felállítása is.
 • Étkezéshez zárt grillező, gázfőző használata engedélyezett, azonban

SZABADTŰZ RAKÁSA TILOS!

 • A nevezési díj minden csapat számára magában foglal a pénteki versenynapra fejenként 1-1 adag hideg-élelmiszercsomagot, szombati és vasárnapi versenynapra 1-1 adag meleg ételt, a verseny végére pedig minden induló részére egy-egy adag főtt debrecenit, vagy főtt kolbászt. Az élelem kiosztásának időpontját dudaszó jelzi. A verseny ideje alatt látogató fogadása – a versenyszabályok betartása mellett – megengedett.
 • Azért, hogy a legkevesebb szemét keletkezzen, mindenki hozzon magával egy-egy ételhordó szettet, amiben az ételadagját megkaphatja!
 • A kijelölt horgászhelyet a verseny ideje alatt csak a természetes szükségletek végzésének időtartamára, ill. élelem kiosztásának idejére lehet elhagyni, de a csapat egy tagjának mindig a számukra kisorsolt horgászhelyen kell maradnia.
 • A verseny teljes időtartama alatt versenyiroda működik a Juhász-házban. Ide érkeznek be a fogási eredmények, esetleges panaszok, kifogások, egyéb bejelentések. Ugyancsak itt lehet rendkívüli esetben segítséget kérni (orvosi ellátást igénylő sérülés, nagyméretű /10 kg feletti/, vagy nagyobb mennyiségű /30 kg feletti/ fogás, stb.)
 • Bármilyen jellegű személyi sérülést a csapattárs haladéktalanul jelezni köteles a döntnök felé
 • A verseny ideje alatt a keletkezett szemetet az erre a célra átadott szemetes zsákba kell helyezni. A horgászhelyen szemetelni, szemetet otthagyni TILOS!
 • A verseny ideje alatt keletkezett szemetet mindenki köteles magával elvinni!
 • A versenyen résztvevők a verseny ideje alatt 3 kiépített WC-t használhatnak (a Juhász-háznál, a cseresnél, ill. a „Pilinyi-spiccen”). Megkérünk minden résztvevőt, hogy a környező erdőt ilyen célra ne használják.
 • A horgászhelyeket az éjszakai horgászat időtartamára jól látható módon, fehér fényű lámpával meg kell világítani.
 • Felhívjuk minden versenyző és látogató figyelmét a kulturált viselkedés íratlan szabályainak betartására. Az ezeket megszegő csapat a további versenyzésből kizárható!
 • A verseny időtartama alatt az aktuális eredmények a Juhász-ház falán megtekinthetőek, ill. a technikai lehetőségek függvényében az egyesület honlapján rendszeresen frissítésre kerülnek.
 • A horgászhelyet bármelyik csapattagnak elhagyni (a természetes szükségletek végzése és az ételosztás kivételével) csak a döntnök tudtával és beleegyezésével lehetséges, kivéve a közvetlenül szomszédos csapatokkal történő kapcsolattartást.

A verseny teljes időtartama alatt az országos horgászrend és helyi horgászrend rendelkezései érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a kifogott halak a mérlegelésig – kíméletes bánásmód mellett – a haltartó eszközökben eltarthatóak


A versenyszabályokat megsértő horgászt és csapatát a verseny döntnöke a további

versenyzésből kizárja!


A verseny lebonyolítása:

- Gyülekező, regisztráció                  június  24.      0800 -ig

- Sorszámhúzás, eligazítás                                           0800 -tól 0830 -ig
-
Horgászhelyek kisorsolása                                        0830 -tól 0900 -ig

- Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre    0900-tól

- Etetés kezdete  (egy dudaszó)                                    1100-tól

- Verseny kezdete  (kettő dudaszó)  június 24.     1200

- Verseny zárása    (kettő dudaszó)  június 27.     1200

-
Ezt követően ebéd, eredményhirdetés, díjátadás        (1400 óra körül)

 

 

Kérjük mindazon sporttársakat, akik a rendezvény színvonalának emeléséhez hozzá kívánnak járulni, felajánlásukat a HE Versenyfelelősénél tegyék meg. (tel.: 06-30-116-9335)

A HE Vezetősége minden nevezőnek eredményes versenyzést kíván!

Salgótarján, 2021. május 26.

  

 

Sporttársi üdvözlettel:

KHHE Elnöksége

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu