A helyi horgászrendben meghatározottak alapján egész évben TILOS a csuka megtartása!
A ponty legnagyobb megtartható mérete 50cm!

A KOMRAI HASZNOSI HORGÁSZEGYESÜLET

meghirdeti a

HASZNOSI

ŐSZI FEEDER

EGYÉNI HORGÁSZVERSENYT

 

A verseny helyszíne:

HASZNOSI-VÍZTÁROZÓ

A verseny ideje:

2023. szeptember 02. 1000– tól szeptember 03.  1200 –ig

Résztvevők:

maximum 30 fő (3 szektorra osztva)

Nevezési díj:

15.000,- Ft

Nevezni lehet: 

Szabó Ferencnél Pásztón (SZ-Comp) (tel:06-70- 683-1554) a nevezési díj egyidejű befizetése mellett

Értékelés:

Fogott összsúly alapján

Díjazás:

Szektor I. helyezett

 • A verseny ideje alatt 2 horgászbot egyidejű használata engedélyezett, botonként 1-1 horoggal.
 • Horgászni kizárólag feeder módszerrel lehet, külön kapásjelző használata nem megengedett!
 • Minden versenyzőnek rendelkeznie kell 2 db (legalább 2m hosszú) keretes haltartóval, 2 db merítő szákkal, fertőtlenítővel, pontymatraccal (fólia pontymatracként való használata nem megengedett) kifogott halak védelme érdekében.
 • A versenybe minden kifogott, és a mérlegelésig élve tartott békés hal - mérettől függetlenül - beleszámít, más egyéb hal nem.
 • Etetés a verseny ideje alatt végig engedélyezett, etetőhajó használata TILOS!
 • Sátor állítása a verseny ideje alatt, a szektoron belül engedélyezett.
 • A verseny ideje alatt külső segítség igénybevétele TILOS!
 • A kijelölt horgászhelyet a verseny ideje alatt csak a higiéniailag és mentálisan szükséges időtartamra lehet elhagyni, de ezen időtartamra a horgászatot fel kell függeszteni.

 

          Kérjük mindazon sporttársakat, akik a rendezvény színvonalának emeléséhez hozzá tudnak járulni, felajánlásukat a HE Elnökénél tegyék meg. 

 

A VERSENY NEVEZÉSI RENDJE, HELYSZÍNE, SORSOLÁS:


 A verseny nyílt nevezéses
 

 • A nevezés csak a nevezési díj, jelentkezéssel egyidejű befizetése esetén érvényes, korra és nemre való tekintet nélkül.
 • A verseny helyszíne a „Hasznosi-Víztározó
 • A tározón belüli horgászhelyek kialakítása a nevezés lezárásáig összegyűjtött információk alapján a verseny szervezőinek hatásköre. A horgászhelyek szakaszainak kijelölése (mely az időjárási viszonyoktól függően megváltozhat) a nyílt nevezési határidő végéig megtörténik.
 • A versenyzők a nevezés sorrendjében sorszámot húznak, mely a továbbiakban a horgászhely száma lesz.


 

A VERSENY  SZABÁLYAI:

 

 • A verseny kezdetét és a befejezést is kettő dudaszó jelzi.
 • A verseny ideje alatt versenyzőnként 2 horgászbot egyidejű használata engedélyezett, botonként 1-1 egyágú horoggal. Horgászni kizárólag feeder módszerrel lehet. A horgászhelyen bármennyi horgászkészség előkészítve, felcsalizva tárolható, de nem közvetlenül a vízparton.
 • A verseny ideje alatt külső segítség igénybevétele TILOS! Horgászatra csak a felkészülési idő alatt a horgászhelyre bevitt felszerelés és csali használható. Ennek kiegészítése, vagy pótlása a verseny ideje alatt nem megengedett.
 • Etetés a verseny ideje alatt végig engedélyezett. A verseny ideje alatt bármilyen etetőanyag (csonti, giliszta, szemes takarmány, etető keverék, bojli, pellet, stb.) használható az ésszerűség és a környezetvédelmi normák figyelembe vételével. Az etetésnél a dobócső, a csúzli, a rakéta, a parittya és a katapult használata, valamint minden tisztán fizikai erőn és ügyességen alapuló egyéb módszer engedélyezett; ugyanakkor minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos.
 • Minden versenyzőnek rendelkeznie kell 2 db keretes haltartóval(pontyzsákokkal), 2 db merítő szákkal, pontymatraccal, fertőtlenítővel a kifogott halak védelme érdekében.
 • A versenybe minden kifogott, és a mérlegelésig élve tartott békés hal mérettől függetlenül beleszámít, más egyéb hal nem. A kifogott halakkal a lehető legkíméletesebb módon kell bánni. A mélyen akadt, vagy nehezen kiszabadítható horgot a halak kímélése érdekében erőszakkal kiszabadítani TILOS! Ilyen esetben a horogelőkét a lehető legrövidebbre el kell vágni! A halakat a pontymatracra kell fektetni, majd a horogszabadítást követően azonnal a haltartóba kell helyezni.

  A kifogott bármilyen hallal történő durva bánásmód a csapat azonnali kizárását vonja maga után!

 

 • A végeredménybe minden, a verseny lezárását jelző dudaszó megszólalásáiga vízből kimerített békés hal beleszámít. A lezárást jelző dudaszó elhangzását követően a megakasztott halat azonnal vissza kell engedni a vízbe, az mérlegelésre nem kerülhet.
 • Mérlegelés a fogások függvényében, de legalább 2 alkalommal lesz. A mérlegelést követően – a félreértések elkerülése végett – valamennyi kifogott halat azonnal vissza kell engedni a vízbe. Az elpusztult, vagy úszásra képtelen hal(ak) súlyát a mérlegelés eredményéből dupla súllyal kell levonni.
 • Horgászni csak a kijelölt szektoron belül lehet. A szomszédos szektorokban horgászók zavarása           ( keresztbe dobálás, hangoskodás, stb ) TILOS! Amennyiben a megakasztott hal a fárasztás során a szomszédos szektorba átúszik, a fárasztás tovább folytatható, deszákolni csak saját szektoron belül szabad.
 • Pihenés céljára kis méretű sátor állítása a verseny idejére, a kisorsolt horgászhely határain belül, a parttól minimum5 méter távolságban engedélyezett. Ugyancsak engedélyezett a verseny időtartamára egyéb naptól, esőtől védő szerkezet ( sörsátor, napernyő, ponyvasátor) felállítása is.
 • SZABADTŰZ   RAKÁSA   TILOS!
 • A verseny ideje alatt látogató fogadása – a versenyszabályok betartása mellett – megengedett.
 • A kijelölt horgászhelyet a verseny ideje alatt csak a természetes szükségletek végzésének időtartamára, ill. élelem kiosztásának idejére lehet elhagyni.
 • A verseny teljes időtartama alatt versenyiroda működik a Halőr-házban. Ide érkeznek be a fogási eredmények, esetleges panaszok, óvások, egyéb bejelentések. 
 • A verseny ideje alatt a keletkezett szemetet az erre a célra átadott szemetes zsákba kell helyezni, majd azt a verseny végeztével a Halőr-házhoz kell vinni. A horgászhelyen szemetelni, szemetet otthagyni TILOS!
 • A versenyen résztvevők a verseny ideje alatt 4 db  kiépített WC-t használhatnak (a Halőr-háznál, a Nagy öbölnél, gát végén, buszmegállónál.) Megkérünk minden résztvevőt, hogy a környező erdőt ilyen célra ne használják.
 • A horgászhelyeket az éjszakai horgászat időtartamára jól látható módon meg kell világítani (egy szál gyertya nem megvilágítás ).
 • Felhívjuk minden versenyző és látogató figyelmét a kulturált viselkedés íratlan szabályainak betartására. Az ezeket megszegő csapat a további versenyzésből kizárható!

 

 

A versenyszabályokat megsértő horgászt, és csapatát a verseny döntnöke a további

versenyzésből kizárja!

 

 

A verseny lebonyolítása:

 

 

- Gyülekező, regisztráció

szeptember 02.

0700 -ig

   

- Horgászhelyek kisorsolása

 

0700 -tól 0715 -ig

- Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre

 

0715-tól

- Etetés kezdete (egy dudaszó)

 

0930-tól

- Verseny kezdete (kettő dudaszó) (kettő dudaszó)

szeptember 02.

1000

- Verseny zárása (kettő dudaszó)

szeptember 03. 

1200

 


 Ezt követően ebéd, eredményhirdetés, díjátadás         ( kb.13 óra körül)

   

A HE Vezetősége minden résztvevőnek eredményes versenyzést  kíván!

 

 

Salgótarján, 2023. augusztus 17.

 

Sporttársi üdvözlettel:

 KHHE vezetősége

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu